صدای که از درب خودرو هنگام حرکت شنیده میشود در غالب موارد ناشی از خشکی و پوسیدگی لاستیک های دور درب خودرو می باشد، ولی نگته قابل توجه نباید از هر روغن و مواد چرب کننده استفاده کرد زیرا در طی زمان با لاستیک واکنش می دهد روغن لاستیک دور درب خودرو مترو موتورز علاوه بر نرم و قابل انعطاف کردن و صدا گیری لاستیک های دور درب خودرو از آنها در مقابل هوازدگی مراقبت می‌کند و باعث افزایش طول عمر لاستیک میگردد.