بوگیر سیگار و تصفیه کننده هوای خودرو مدل AROMA SILENT

بدون رایحه و بو می باشد و به صورت اختصاصی برای جذب بوی سیگار و نیکوتین و رفع بوی بد سیگار داخل ماشین ساخته شده ؛ تصفیه کننده هوای داخل خودرو است و بوی خوشبو کننده و ادکلن را جذب نمی کند. بدون تاثیر بر خوشبو کننده های داخل خودرو می باشد باعث مطبوع شدن هوای داخل خودرو می گردد دارای عمر بسیار طولانی قابل استفاده در فضاهای کوچک

 

توجه :

برای بازیابی توان بوگیری همچنین از بین رفتن آلودگی های جذب شده هر ماه یک ساعت قسمت پشت AROMA SILENT را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید .

در محیط های بسیار مرطوب مانند کنار دریا هر یک هفته دوساعت در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید .

برای بازدهی بهتر هر سه ماه یک بار به مدت 30 ثانیه تمام قسمت های محصول را جاروبرقی بکشید .

توضیحات

بدون رایحه و بو می باشد و به صورت اختصاصی برای جذب بوی سیگار و نیکوتین و رفع بوی بد سیگار داخل ماشین ساخته شده ؛ تصفیه کننده هوای داخل خودرو است و بوی خوشبو کننده و ادکلن را جذب نمی کند. بدون تاثیر بر خوشبو کننده های داخل خودرو می باشد باعث مطبوع شدن هوای داخل خودرو می گردد دارای عمر بسیار طولانی قابل استفاده در فضاهای کوچک

AROMA SILENT
Air purification car
CARBON MONOXIDE
روش استفاده :
برای تصفیه هوای سریع داخل خودرو در آلودگی ترافیک شهرها شیشه ها را بالا ببرید. کیسه AROMA SILENT را روی داشبورد روی دریچه هوای شیشه جلوی اتومبیل قرار دهید و گردش هوای اتاق اتومبیل را داخلی کنید و تنظیمات تهویه خودرو را در حالت وزش باد به سمت شیشه جلو قرار دهید فن را روشن کنید.
برای بوگیری حتما باید aroma silent در معرض هوا باشد به طور مثال آن را در داخل داشبورد قرار ندهید.

عمر مفید AROMA SILENT Air purification car پس از باز کردن بسته به میزان استفاده بیشتر از 2 سال می‌باشد
توجه :
برای بازیابی توان بوگیری همچنین از بین رفتن آلودگی های جذب شده هر ماه یک ساعت قسمت پشت AROMA SILENT را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید .

در محیط های بسیار مرطوب مانند کنار دریا هر یک هفته دوساعت در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید .

برای بازدهی بهتر هر سه ماه یک بار به مدت 30 ثانیه تمام قسمت های محصول را جاروبرقی بکشید .

کارکرد ها :
تصفیه هوای اتومبیل به ویژه مناسب افراد حساس و کودکان
جذب دود، مواد سمی و مونوکسیدکربن
جذب بوی بد کولر و بخاری
جذب ذرات گرد و غبار هوا
جذب گازهای سمی و آلودگی میکروبی و ویروسی
ضد عفونی کننده هوا
بوی ادکلن و خوشبو کننده های طبیعی و غیر آلرژی زا جذب AROMA SILENT نمی‌شود
و راحیه آنها را ضعیف نمی‌کند .
اگر بدون خوشبو کننده و به تنهایی از AROMA SILENT استفاده کنید، تمام بوهای نا مطبوع اتاق خودرو جذب شده و اتومبیل شما رایحه ی خودرو نو را خواهد داد.