محافظ چراغ مترو موتورز Headlight protector

نور UV خورشید و عوامل محیطی به مرور باعث کدر شدن چراغ های خودرو می گردد مایع محافظ چراغ مترو موتورز از کدر شدن چراغ های خودرو در برابر آفتاب و عوامل محیطی جلوگیری می‌کند . مترو موتورز Headlight protector یک محافظ دراز مدت است برای چراغ های نو و شفاف که در اثر آفتاب و عوامل محیطی هنوز کدر نشده اند و یا اینکه توسط پولیش چراغ مترو موتورز باز سازی شده اند لطفا توجه کنید روی چراغ های کدر شده که باز سازی نشده اند نباید استفاده گردد .مترو موتورز Headlight protector با ایجاد یک لایه کوتینگ بسیار نازک آنتی UV باعث محافظت از چراغ در مقابل نور خورشید و عوامل محیطی می شود و همچنین خط و خش های میکروسکوپی را پر می‌کند و به چراغ ها ی جلو یا عقب شفافیت و درخشندگی فوق‌العاده می بخشد و نور دهی را بهبود می دهد .
روش استفاده : ابتدا چراغ های جلو و یا عقب را شسته و خشک کنید ، سپس با استفاده از دستمال میکروفایبر یا دستمال کاغذی یک قطره از مایع را روی چراغ پخش کنید و پولیش نمایید ، با چند بار دستمال کشیدن به سرعت اثر شفاف سازی و درخشندگی روی چراغ قابل مشاهده است .
توجه : از (مترو موتورز Headlight protector ) تنها برای چراغ های نو و شفاف که در اثر آفتاب و عوامل محیطی هنوز کدر نشده اند و یا اینکه توسط پولیش چراغ مترو موتورز باز سازی شده اند استفاده شود .

توضیحات

مایع  محافظ چراغ مترو موتورز

از کدر شدن چراغ های خودرو در برابر آفتاب و عوامل محیطی جلوگیری می‌کند.

یک محافظ دراز مدت است برای چراغ های نو و شفاف که در اثر آفتاب و عوامل محیطی هنوز کدر نشده اند  و یا اینکه  توسط پولیش چراغ مترو موتورز باز سازی شده اند ،

Headlight protector مترو موتورز

با ایجاد یک لایه کوتینگ بسیار نازک آنتی UV باعث محافظت از چراغ در مقابل نور خورشید و عوامل محیطی می شود و همچنین خط و خش های میکروسکوپی را پر می‌کند و به چراغ ها ی جلو یا عقب شفافیت و درخشندگی فوق‌العاده می بخشد و نور دهی را بهبود می دهد .

توجه :

 مایع محافظ چراغ مترو موتورز روی چراغ هایی از جنس پلاستیک تاثیر دارد روی شیشه  نباید بکار برده شود ، همچنین بعد چند بار شستشوی خودرو باید دوباره تجدید شود .

روش استفاده :

ابتدا چراغ های جلو و یا عقب را شسته و خشک کنید ، سپس با استفاده از دستمال میکروفایبر یا دستمال کاغذی یک قطره از مایع را روی چراغ پخش کنید و پولیش نمایید ، با چند بار دستمال کشیدن به سرعت اثر شفاف سازی و درخشندگی روی چراغ قابل مشاهده است