واکس مایع پولیش ضد خش مترو موتورز مدل زبر METRO MOTORS hard Liquids polish

METRO MOTORS hard Liquids polish

 

پولیش زبر و فلزات مترو موتورز

رفع خشهای عمیق رنگ خودرو  و تمیز کاری زنگ زدگی قسمت‌های فلزی ، بدون دستگاه پولیش ، کار دشواری است

با استفاده از پولیش آلومینیوم مترو موتورز می توانید بدون دستگاه پرداخت کاری نمایید

همچنین رینگ های خودرو با آلیاژ آلومینیوم و قطعات فلزی از جنس برنج را تمیزکاری و براق نمایید

توضیحات

پولیش زبر و فلزات مترو موتورز
لایه برداری عمیق

پرداخت کاری های اولیه

رفع خراشهای عمیق رنگ خودرو