اسپری کارواش بدون آب غلیظ مترو موتورز مدل H66 حجم 700 میلی لیتر

محیط آپارتمان و پارکینگ کوچک و کمبود آب و کثیف شدن اطراف و اعتراض همسایه ها همینطور هزینه زیاد کارواش باعث شده تا تمیز نگه داشتن خودرو کار پر درد سری شود .

نانو واش مترو موتورز، نانو شوینده بدون آب برای تمام قسمت های خودرو می‌باشدو برای چندین بار شستن کامل خودرو کافیست، بسته به مقدار کثیفی و محل استفاده با 15 تا 20 لیر آب رقیق شود .

ابتدا نانو واش را پس از رقیق کردن اسپری نمایید سپس با دستمال نانو یا حوله ای پاک کنید ، نیازی به آبشویی ندارد، نانو واش به رنگ خودرو درخشندگی می‌بخشد،

از نانو واش مترو موتورز می‌توانید در شستشوی بدون آب برای سطوح خانگی نیز استفاده کنید. ذرات نانو می‌توانند سطح را مدت بیشتری تمیز و درخشان نگه دارند

توضیحات

محیط آپارتمان و پارکینگ کوچک و کمبود آب و کثیف شدن اطراف و اعتراض همسایه ها همینطور هزینه زیاد کارواش باعث شده تا تمیز نگه داشتن خودرو کار پر درد سری شود . نانو واش مترو موتورز، نانو شوینده بدون آب برای تمام قسمت های خودرو می‌باشدو برای چندین بار شستن کامل خودرو کافیست، بسته به مقدار کثیفی و محل استفاده با 15 تا 20 لیر آب رقیق شود . ابتدا نانو واش را پس از رقیق کردن اسپری نمایید سپس با دستمال نانو یا حوله ای پاک کنید ، نیازی به آبشویی ندارد، نانو واش به رنگ خودرو درخشندگی می‌بخشد، از نانو واش مترو موتورز می‌توانید در شستشوی بدون آب برای سطوح خانگی نیز استفاده کنید. ذرات نانو می‌توانند سطح را مدت بیشتری تمیز و درخشان نگه دارند